преглед

на търг

2960-3659

Търг 2960-3659 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1906

Дата на публикуване: 08.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 995, Средна: 551, Дребна: 178

Дърва (м³): За огрев: 129, ОЗМ: 123

Общо: 1976м³

Начална цена: 169903.00 лв.

Стъпка: 3398 лв.

Гаранция: 8495 лв.

Първа дата: 30.01.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.01.2019

Документация за провеждане на търг

08.01.2019

Проекто-договор

08.01.2019

Протокол от проведен търг

31.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.01.2019