Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2960-3659

Търг 2960-3659 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1906

Дата на публикуване: 08.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 995, Средна: 551, Дребна: 178

Дърва (м³): За огрев: 129, ОЗМ: 123

Общо: 1976м³

Начална цена: 169903.00 лв.

Стъпка: 3398 лв.

Гаранция: 8495 лв.

Първа дата: 30.01.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.01.2019

Документация за провеждане на търг

08.01.2019

Проекто-договор

08.01.2019

Протокол от проведен търг

31.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.01.2019