преглед

на търг

2700-3683

Търг 2700-3683 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1914

Дата на публикуване: 18.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здб

Дървесина (м³): Едра: 255, Средна: 455, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 332, ОЗМ: 8

Общо: 1059м³

Начална цена: 40895.00 лв.

Стъпка: 818 лв.

Гаранция: 2045 лв.

Първа дата: 05.02.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.01.2019

Документация за провеждане на търг

18.01.2019

Проекто-договор

18.01.2019

Протокол от проведен търг

08.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.02.2019