преглед

на търг

2700-3680

Търг 2700-3680 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1904

Дата на публикуване: 18.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здгл, бк, здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 120, Средна: 668, Дребна: 77

Дърва (м³): За огрев: 187, ОЗМ: 30

Общо: 1082м³

Начална цена: 35640.00 лв.

Стъпка: 713 лв.

Гаранция: 1782 лв.

Първа дата: 05.02.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.01.2019

Документация за провеждане на търг

18.01.2019

Проекто-договор

18.01.2019

Протокол от проведен търг

08.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.02.2019