преглед

на търг

2700-3684

Търг 2700-3684 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1916

Дата на публикуване: 18.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 10, Средна: 54, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 40, ОЗМ: 6

Общо: 121м³

Начална цена: 4275.00 лв.

Стъпка: 85 лв.

Гаранция: 214 лв.

Първа дата: 05.02.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.01.2019

Документация за провеждане на търг

18.01.2019

Проекто-договор

18.01.2019

Протокол от проведен търг

08.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.02.2019