преглед

на търг

2460-3674

Търг 2460-3674 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1901

Дата на публикуване: 12.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1020, ОЗМ: 0

Общо: 1020м³

Начална цена: 74460.00 лв.

Стъпка: 750 лв.

Гаранция: 3723 лв.

Първа дата: 29.01.2019, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.01.2019

Документация за провеждане на търг

12.01.2019

Проекто-договор

12.01.2019

Протокол от проведен търг

01.02.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.02.2019