преглед

на търг

2900-3670

Търг 2900-3670 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1920

Дата на публикуване: 10.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 21, Средна: 106, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 35, ОЗМ: 1

Общо: 183м³

Начална цена: 5469.00 лв.

Стъпка: 160 лв.

Гаранция: 273 лв.

Първа дата: 29.01.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.01.2019

Документация за провеждане на търг

10.01.2019

Проекто-договор

10.01.2019

Протокол от проведен търг

30.01.2019

Договор

26.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.01.2019