преглед

на търг

2900-3669

Търг 2900-3669 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1915

Дата на публикуване: 10.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бл, гбр, ак

Дървесина (м³): Едра: 199, Средна: 611, Дребна: 40

Дърва (м³): За огрев: 276, ОЗМ: 45

Общо: 1171м³

Начална цена: 48307.00 лв.

Стъпка: 1400 лв.

Гаранция: 2415 лв.

Първа дата: 29.01.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.01.2019

Документация за провеждане на търг

10.01.2019

Проекто-договор

10.01.2019

Протокол от проведен търг

30.01.2019

Договор

26.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.01.2019