преглед

на търг

2900-3667

Търг 2900-3667 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1913

Дата на публикуване: 10.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 49, Средна: 269, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 128, ОЗМ: 10

Общо: 472м³

Начална цена: 15858.00 лв.

Стъпка: 400 лв.

Гаранция: 793 лв.

Първа дата: 29.01.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.01.2019

Документация за провеждане на търг

10.01.2019

Проекто-договор

10.01.2019

Протокол от проведен търг

30.01.2019

Договор

26.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.01.2019