преглед

на търг

2900-3666

Търг 2900-3666 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1907

Дата на публикуване: 10.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, ела, бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 273, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 761, ОЗМ: 9

Общо: 1081м³

Начална цена: 35996.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 1800 лв.

Първа дата: 29.01.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.01.2019

Документация за провеждане на търг

10.01.2019

Проекто-договор

10.01.2019

Протокол от проведен търг

30.01.2019

Договор

26.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.01.2019