преглед

на търг

2950-2159

Търг 2950-2159 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1620-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 15

Общо: 35м³

Начална цена: 3158.35 лв.

Стъпка: 63 лв.

Гаранция: 158 лв.

Първа дата: 17.01.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: