преглед

на търг

2960-3660

Търг 2960-3660 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1920

Дата на публикуване: 08.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 425, Средна: 279, Дребна: 76

Дърва (м³): За огрев: 48, ОЗМ: 27

Общо: 855м³

Начална цена: 73917.00 лв.

Стъпка: 1478 лв.

Гаранция: 3696 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.01.2019

Документация за провеждане на търг

08.01.2019

Проекто-договор

08.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.01.2019