преглед

на търг

2070-3657

Търг 2070-3657 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1911

Дата на публикуване: 08.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 352, Средна: 132, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 135, ОЗМ: 115

Общо: 742м³

Начална цена: 38152.00 лв.

Стъпка: 381 лв.

Гаранция: 1907 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.01.2019

Документация за провеждане на търг

08.01.2019

Проекто-договор

08.01.2019

Протокол от проведен търг

29.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.01.2019