преглед

на търг

2950-2158

Търг 2950-2158 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1618-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 91, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 20

Общо: 121м³

Начална цена: 11877.57 лв.

Стъпка: 238 лв.

Гаранция: 594 лв.

Първа дата: 17.01.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: