преглед

на търг

2772-3654

Търг 2772-3654 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1906

Дата на публикуване: 07.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 635, Средна: 331, Дребна: 74

Дърва (м³): За огрев: 310, ОЗМ: 83

Общо: 1433м³

Начална цена: 116099.00 лв.

Стъпка: 1200 лв.

Гаранция: 5805 лв.

Първа дата: 24.01.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.01.2019

Документация за провеждане на търг

07.01.2019

Проекто-договор

07.01.2019

Протокол от проведен търг

25.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.01.2019