преглед

на търг

2950-2157

Търг 2950-2157 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1616-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 53, Средна: 29, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 19

Общо: 101м³

Начална цена: 7826.49 лв.

Стъпка: 157 лв.

Гаранция: 391 лв.

Първа дата: 17.01.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: