преглед

на търг

2950-2156

Търг 2950-2156 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 16121613

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 7, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 18м³

Начална цена: 1563.55 лв.

Стъпка: 31 лв.

Гаранция: 78 лв.

Първа дата: 17.01.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: