преглед

на търг

2950-2155

Търг 2950-2155 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1604-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 16, Средна: 9, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 1, ОЗМ: 2

Общо: 29м³

Начална цена: 1873.83 лв.

Стъпка: 37 лв.

Гаранция: 94 лв.

Първа дата: 17.01.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: