преглед

на търг

2950-2154

Търг 2950-2154 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1600-7

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 13, Средна: 6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 2, ОЗМ: 24

Общо: 45м³

Начална цена: 3241.09 лв.

Стъпка: 65 лв.

Гаранция: 162 лв.

Първа дата: 17.01.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: