преглед

на търг

2595-3614

Търг 2595-3614 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1912

Дата на публикуване: 12.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 87, Средна: 13, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 21, ОЗМ: 2

Общо: 123м³

Начална цена: 8594.00 лв.

Стъпка: 90 лв.

Гаранция: 430 лв.

Първа дата: 08.01.2019, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.12.2018

Документация за провеждане на търг

12.12.2018

Проекто-договор

12.12.2018

Протокол от проведен търг

10.01.2019

Договор

21.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.01.2019