преглед

на търг

2595-3611

Търг 2595-3611 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1910-2

Дата на публикуване: 12.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 420, ОЗМ: 0

Общо: 420м³

Начална цена: 30240.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1512 лв.

Първа дата: 08.01.2019, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.12.2018

Документация за провеждане на търг

12.12.2018

Проекто-договор

12.12.2018

Протокол от проведен търг

10.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.01.2019