преглед

на търг

2950-2153

Търг 2950-2153 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1500-9

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 30, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1, ОЗМ: 0

Общо: 31м³

Начална цена: 1466.35 лв.

Стъпка: 29 лв.

Гаранция: 73 лв.

Първа дата: 17.01.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: