преглед

на търг

2595-3610

Търг 2595-3610 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1910-1

Дата на публикуване: 12.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 129, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 23

Общо: 152м³

Начална цена: 12905.00 лв.

Стъпка: 130 лв.

Гаранция: 645 лв.

Първа дата: 08.01.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.12.2018

Документация за провеждане на търг

12.12.2018

Проекто-договор

12.12.2018

Протокол от проведен търг

10.01.2019

Договор

15.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.01.2019