Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2595-3606

Търг 2595-3606 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1908-1

Дата на публикуване: 12.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 298, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 115

Общо: 417м³

Начална цена: 34003.00 лв.

Стъпка: 340 лв.

Гаранция: 1760 лв.

Първа дата: 08.01.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.12.2018

Документация за провеждане на търг

12.12.2018

Проекто-договор

12.12.2018

Протокол от проведен търг

10.01.2019

Договор

15.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.01.2019