преглед

на търг

2595-3604

Търг 2595-3604 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1907-1

Дата на публикуване: 12.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 152, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 73

Общо: 225м³

Начална цена: 18543.00 лв.

Стъпка: 190 лв.

Гаранция: 927 лв.

Първа дата: 08.01.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.12.2018

Документация за провеждане на търг

12.12.2018

Проекто-договор

12.12.2018

Протокол от проведен търг

15.01.2019

Договор

15.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.01.2019