преглед

на търг

2950-2152

Търг 2950-2152 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1608-7/1613-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 33, Средна: 8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 17

Общо: 58м³

Начална цена: 5287.69 лв.

Стъпка: 106 лв.

Гаранция: 264 лв.

Първа дата: 09.12.2016, 12:00

Втора дата: 16.12.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: