преглед

на търг

2440-3603

Търг 2440-3603 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 1905

Дата на публикуване: 12.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 39, Дребна: 119

Дърва (м³): За огрев: 521, ОЗМ: 0

Общо: 679м³

Начална цена: 50301.50 лв.

Стъпка: 1006 лв.

Гаранция: 2515 лв.

Първа дата: 04.01.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.12.2018

Документация за провеждане на търг

12.12.2018

Проекто-договор

12.12.2018

Протокол от проведен търг

07.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.01.2019