преглед

на търг

2440-3602

Търг 2440-3602 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 1904

Дата на публикуване: 12.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, цр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 613, ОЗМ: 0

Общо: 613м³

Начална цена: 45717.54 лв.

Стъпка: 914 лв.

Гаранция: 2286 лв.

Първа дата: 04.01.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.12.2018

Документация за провеждане на търг

12.12.2018

Проекто-договор

12.12.2018

Протокол от проведен търг

07.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.01.2019