преглед

на търг

2950-2151

Търг 2950-2151 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1628-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 60, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 5

Общо: 65м³

Начална цена: 6067.63 лв.

Стъпка: 121 лв.

Гаранция: 303 лв.

Първа дата: 09.12.2016, 13:00

Втора дата: 16.12.2016, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: