преглед

на търг

2440-3601

Търг 2440-3601 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 1903

Дата на публикуване: 12.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 9, Средна: 36, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 10, ОЗМ: 1

Общо: 60м³

Начална цена: 3370.47 лв.

Стъпка: 67 лв.

Гаранция: 169 лв.

Първа дата: 04.01.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.12.2018

Документация за провеждане на търг

12.12.2018

Проекто-договор

12.12.2018

Протокол от проведен търг

07.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.01.2019