преглед

на търг

2440-3600

Търг 2440-3600 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 1902

Дата на публикуване: 12.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 81, Средна: 28, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 32, ОЗМ: 3

Общо: 144м³

Начална цена: 9714.90 лв.

Стъпка: 194 лв.

Гаранция: 486 лв.

Първа дата: 04.01.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.12.2018

Документация за провеждане на търг

12.12.2018

Проекто-договор

12.12.2018

Протокол от проведен търг

07.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.01.2019