преглед

на търг

2440-3599

Търг 2440-3599 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 1901

Дата на публикуване: 12.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 311, Средна: 160, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 55, ОЗМ: 12

Общо: 539м³

Начална цена: 37843.87 лв.

Стъпка: 757 лв.

Гаранция: 1892 лв.

Първа дата: 04.01.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.12.2018

Документация за провеждане на търг

12.12.2018

Проекто-договор

12.12.2018

Протокол от проведен търг

07.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.01.2019