преглед

на търг

2790-3598

Търг 2790-3598 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1922

Дата на публикуване: 11.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 379, Средна: 838, Дребна: 86

Дърва (м³): За огрев: 155, ОЗМ: 35

Общо: 1493м³

Начална цена: 67824.00 лв.

Стъпка: 678 лв.

Гаранция: 3391 лв.

Първа дата: 28.12.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.12.2018

Документация за провеждане на търг

11.12.2018

Проекто-договор

11.12.2018

Протокол от проведен търг

02.01.2019

Договор

21.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.01.2019