преглед

на търг

2790-3597

Търг 2790-3597 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1921

Дата на публикуване: 11.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 38, Средна: 118, Дребна: 40

Дърва (м³): За огрев: 19, ОЗМ: 7

Общо: 222м³

Начална цена: 9873.00 лв.

Стъпка: 99 лв.

Гаранция: 494 лв.

Първа дата: 28.12.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.12.2018

Документация за провеждане на търг

11.12.2018

Проекто-договор

11.12.2018

Протокол от проведен търг

02.01.2019

Договор

21.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.01.2019