преглед

на търг

2950-2150

Търг 2950-2150 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1614-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 165, Средна: 13, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 6, ОЗМ: 15

Общо: 199м³

Начална цена: 18420.01 лв.

Стъпка: 368 лв.

Гаранция: 921 лв.

Първа дата: 09.12.2016, 12:30

Втора дата: 16.12.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: