преглед

на търг

2790-3596

Търг 2790-3596 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1913

Дата на публикуване: 11.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, трп

Дървесина (м³): Едра: 194, Средна: 283, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 56, ОЗМ: 15

Общо: 578м³

Начална цена: 30386.00 лв.

Стъпка: 304 лв.

Гаранция: 1519 лв.

Първа дата: 28.12.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.12.2018

Документация за провеждане на търг

11.12.2018

Проекто-договор

11.12.2018

Протокол от проведен търг

02.01.2019

Договор

21.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.01.2019