преглед

на търг

2790-3595

Търг 2790-3595 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1909

Дата на публикуване: 11.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 126, Средна: 163, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 46, ОЗМ: 13

Общо: 371м³

Начална цена: 19075.00 лв.

Стъпка: 191 лв.

Гаранция: 954 лв.

Първа дата: 28.12.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.12.2018

Документация за провеждане на търг

11.12.2018

Проекто-договор

11.12.2018

Протокол от проведен търг

02.01.2019

Договор

21.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.01.2019