преглед

на търг

2790-3594

Търг 2790-3594 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1908

Дата на публикуване: 11.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, трп

Дървесина (м³): Едра: 165, Средна: 346, Дребна: 43

Дърва (м³): За огрев: 91, ОЗМ: 31

Общо: 676м³

Начална цена: 32097.00 лв.

Стъпка: 321 лв.

Гаранция: 1605 лв.

Първа дата: 28.12.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.12.2018

Документация за провеждане на търг

11.12.2018

Проекто-договор

11.12.2018

Протокол от проведен търг

02.01.2019

Договор

21.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.01.2019