преглед

на търг

2790-3593

Търг 2790-3593 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1905

Дата на публикуване: 11.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 87, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 11, ОЗМ: 4

Общо: 123м³

Начална цена: 4883.00 лв.

Стъпка: 49 лв.

Гаранция: 244 лв.

Първа дата: 28.12.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.12.2018

Документация за провеждане на търг

11.12.2018

Проекто-договор

11.12.2018

Протокол от проведен търг

02.01.2019

Договор

21.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.12.2018

Допълнителен документ

13.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.01.2019