преглед

на търг

2790-3592

Търг 2790-3592 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1904

Дата на публикуване: 11.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 62, Средна: 394, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 14

Общо: 550м³

Начална цена: 22288.00 лв.

Стъпка: 223 лв.

Гаранция: 1114 лв.

Първа дата: 28.12.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.12.2018

Документация за провеждане на търг

11.12.2018

Проекто-договор

11.12.2018

Протокол от проведен търг

02.01.2019

Договор

21.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.12.2018

Допълнителен документ

13.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.01.2019