преглед

на търг

2790-3591

Търг 2790-3591 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1902

Дата на публикуване: 11.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 106, Средна: 393, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 14

Общо: 575м³

Начална цена: 26236.00 лв.

Стъпка: 262 лв.

Гаранция: 1312 лв.

Първа дата: 28.12.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.12.2018

Документация за провеждане на търг

11.12.2018

Проекто-договор

11.12.2018

Протокол от проведен търг

02.01.2019

Договор

21.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.01.2019