преглед

на търг

2790-3590

Търг 2790-3590 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1901

Дата на публикуване: 11.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 104, Средна: 276, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 40, ОЗМ: 11

Общо: 447м³

Начална цена: 21514.00 лв.

Стъпка: 215 лв.

Гаранция: 1076 лв.

Първа дата: 28.12.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.12.2018

Документация за провеждане на търг

11.12.2018

Проекто-договор

11.12.2018

Протокол от проведен търг

02.01.2019

Договор

21.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.01.2019