преглед

на търг

2950-2149

Търг 2950-2149 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1612-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 17, Средна: 56, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 13

Общо: 86м³

Начална цена: 5421.15 лв.

Стъпка: 108 лв.

Гаранция: 271 лв.

Първа дата: 09.12.2016, 11:30

Втора дата: 16.12.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: