преглед

на търг

2950-2148

Търг 2950-2148 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1611-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 90, Средна: 29, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 16

Общо: 140м³

Начална цена: 13122.80 лв.

Стъпка: 262 лв.

Гаранция: 656 лв.

Първа дата: 09.12.2016, 11:00

Втора дата: 16.12.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: