Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2950-2148

Търг 2950-2148 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1611-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 90, Средна: 29, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 16

Общо: 140м³

Начална цена: 13122.80 лв.

Стъпка: 262 лв.

Гаранция: 656 лв.

Първа дата: 09.12.2016, 11:00

Втора дата: 16.12.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: