преглед

на търг

2070-2117

Търг 2070-2117 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1639с-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 28, ОЗМ: 40

Общо: 98м³

Начална цена: 6040.00 лв.

Стъпка: 121 лв.

Гаранция: 302 лв.

Първа дата: 29.11.2016, 11:30

Втора дата: 06.12.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Допълнителни документи: