Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2070-2117

Търг 2070-2117 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1639с-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 28, ОЗМ: 40

Общо: 98м³

Начална цена: 6040.00 лв.

Стъпка: 121 лв.

Гаранция: 302 лв.

Първа дата: 29.11.2016, 11:30

Втора дата: 06.12.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Допълнителни документи: