преглед

на търг

2825-3561

Търг 2825-3561 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1902

Дата на публикуване: 30.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 32, Средна: 4, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 376, ОЗМ: 20

Общо: 435м³

Начална цена: 30353.00 лв.

Стъпка: 911 лв.

Гаранция: 1518 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.11.2018

Документация за провеждане на търг

30.11.2018

Проекто-договор

30.11.2018

Протокол от проведен търг

22.12.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.01.2019