преглед

на търг

2825-3560

Търг 2825-3560 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1901

Дата на публикуване: 30.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 315, Средна: 302, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 51, ОЗМ: 77

Общо: 756м³

Начална цена: 51519.00 лв.

Стъпка: 1546 лв.

Гаранция: 2576 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.11.2018

Документация за провеждане на търг

30.11.2018

Проекто-договор

30.11.2018

Протокол от проведен търг

22.12.2018

Договор

14.02.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.01.2019