преглед

на търг

2730-3559

Търг 2730-3559 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1936

Дата на публикуване: 30.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 209, Средна: 343, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 54, ОЗМ: 12

Общо: 641м³

Начална цена: 27299.00 лв.

Стъпка: 546 лв.

Гаранция: 1365 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.11.2018

Документация за провеждане на търг

30.11.2018

Проекто-договор

30.11.2018

Протокол от проведен търг

22.12.2018

Договор

17.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.12.2018