преглед

на търг

2730-3558

Търг 2730-3558 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1933

Дата на публикуване: 30.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 134, Средна: 308, Дребна: 64

Дърва (м³): За огрев: 62, ОЗМ: 4

Общо: 572м³

Начална цена: 21982.00 лв.

Стъпка: 440 лв.

Гаранция: 1099 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.11.2018

Документация за провеждане на търг

30.11.2018

Проекто-договор

30.11.2018

Протокол от проведен търг

22.12.2018

Договор

17.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.12.2018