преглед

на търг

2730-3557

Търг 2730-3557 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1921

Дата на публикуване: 30.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 711, ОЗМ: 37

Общо: 756м³

Начална цена: 34019.00 лв.

Стъпка: 680 лв.

Гаранция: 1701 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.11.2018

Документация за провеждане на търг

30.11.2018

Проекто-договор

30.11.2018

Протокол от проведен търг

22.12.2018

Договор

17.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.12.2018