преглед

на търг

2730-3556

Търг 2730-3556 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1919

Дата на публикуване: 30.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 6, Средна: 361, Дребна: 101

Дърва (м³): За огрев: 67, ОЗМ: 4

Общо: 539м³

Начална цена: 15437.00 лв.

Стъпка: 309 лв.

Гаранция: 772 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.11.2018

Документация за провеждане на търг

30.11.2018

Проекто-договор

30.11.2018

Протокол от проведен търг

22.12.2018

Договор

25.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.12.2018